خواص فیزیکی شیمیایی پلی اتیلن

خواص فیزیکی شیمیایی پلی اتیلن

خواص فیزیکی شیمیایی پلی اتیلن

خواص فیزیکی شیمیایی پلی اتیلن در جدول زیر امده است:

مشخصات HDPE واحد طریقه آزمایشی
چگال نسبی 0.955 g/cm3 DIN 53479
ضریب ذوب 0.2 – 0.5 g/10 min 53735
حد اکثر میزان حرارت قابل تحمل دراستعمال به طور دائم 30- تا  +80 oC —-
سختی K-25-M 35 Rock well
فشار قابل تحمل 2.5 – 16 بار —-
نقطه تسلیم 0.4 – 1.3 g/10 min —-

مقاومت در برابر فرسایش زمانی

 

عالی —-
استحکام کششی 240 Kg/cm2 ISO R 527
Streckspannumg 16 % ISO R 527
استحکام کششی در موقع پاره شدن 350 Kg/cm2 ISO R 527
قابلیت کشش در موقع پاره شدن 800 % ISO R 527
نیروی حد خمیدگی 315 Kg/cm2 DIN 53452
استحکام زمان خمیدگی

( برای یک دقیقه )

9000 Kg/cm2 —-
سختی فشار ساچمهای

(10 و 60 ثانیه )

420/480 Kg/cm2 VDE 0302
سختی Shore-D ( بعد از 3 ثانیه ) 63 —- DIN 53505
مقاومت ضربه ای تا نقطه جاری شدن نمیشکند Kgcm/cm2 DIN 53452
مقاومت ضربه ای نمیشکند Kgcm/cm2 DIN 53452
حدود ذوب کریستال 127 ����.. 131 oC Pol.Microskop
ضریب انبساطی خطی 2*10 -1 انبساط سنج حرارتی Dilatometer
قابلیت هدایت گرما 0.37 Kcal./mhoC

خواص شیمیائی :

پلی اتیلن بطورکلی در برابر مواد شیمیائی دارای ثبات می باشد.طبق آزمایشات انجام شده HDPE در اکثر حلالهای معدنی وآلی در۲۰ درجه سانتیگراد غیر محلول است ولی در درجه حرارت بالاتر از ۹۰ درجه سانتیگراد به میزان خیـلی کمـی در ئیـدروکـربـورهـای زنجیـری و حلقـوی و مشتقـات کلـره آنـها حـل می گردند

پلی اتیلن سخت به مرور زمان در درجات حرارت معمولی (۲۰ درجه سانتیگراد) تحت اثر هالوژنها مانند کلر، برم و غیره ضمن ایجاد اسیدهای هالوژنه مربوطه تبدیل به پلی اتیلن هالوژنه می شود. این پلی اتیلن هالوژنه با اینکه دارای خواص فیزیکی و شیمیائی غیر از پلی اتیلن سخت اولیه می باشد، حالت و مورد استعمال خود را محفوظ می دارد.

به همین دلیل تحت شرائط بخصوصی میتوان لوله و اتصالات پلی اتیلن سخت را حتی در کارخانجاتی که محصولاتشان هالوژنها می باشد و یا از هالوژنها استفاده می نمایند بکار برد. البته در این مورد باید هدف مورد استعمال و غلظت هالوژنها را در نظر گرفت .

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن
فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن بارینکو تولیدکننده انواع صفحه داغ یا اتو...

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین
برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین به صورت تئوری...

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن
کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاهها جهت ...

قطعات یدکی دستگاه جوش
قطعات یدکی دستگاه جوش

قطعات یدکی دستگاه جوش تامین قطعات یدکی دستگاه جوش از خدمات مدنظر مشتریان و خریداران...