تاثیر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

تاثیر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

تاثیر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

دما ۲۰ ۲۰-۲۵ ۲۵-۳۰ ۳۰-۳۵ ۳۵-۴۰ ۴۰-۴۵
فشار کاری ۱ ۰.۸ ۰.۶۳ ۰.۵ ۰.۴ ۰.۳۲

مثال :درصورتی که  دمای کارکرد  برای لوله  ۲۴ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود طبق  جدول موجود فشار کاری آن  باید  در عدد ۰.۸ ضرب  شود ، یعنی برای یک  لوله با فشار اسمی  ۱۰ اتمسفر ( در شرایط متعارف ۲۰درجه ) باید حداکثر ۰.۸*۱۰ یعنی ۸ اتمسفر فشار  در آن قرار داده  شود تا طول  عمر مفید ۵۰ ساله را در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد  داشته  باشد.

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن
فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن بارینکو تولیدکننده انواع صفحه داغ یا اتو...

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین
برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین به صورت تئوری...

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن
کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاهها جهت ...

قطعات یدکی دستگاه جوش
قطعات یدکی دستگاه جوش

قطعات یدکی دستگاه جوش تامین قطعات یدکی دستگاه جوش از خدمات مدنظر مشتریان و خریداران...